Jammu University

Tag Dissertation Researcher Supervisor Year
D_JU_1 Dr. Gurvinder Sidhu Diyan Kavitavan Da Vishayagat Adhiyan Kulwinder Kaur Dr. Baljinder Singh Nasrali 2011
D_JU_2 Bhai Vir Singh De Novelan Vich Naari Bimb ( Sundari Te Satwant Kaur De Sandharabh Vich) Gurwinder Kaur Dr. Updesh Kaur 2012
D_JU_3 Sant Singh Sekhon De Natak Bera Band Na Skeo Da Kala Pakh Bhupinder Kaur Dr. Baljit Kaur 2012